We use cookies on this website.

Terms and Conditions

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Faciliteit & Exploitatie

Eigen Haard biedt haar medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan Health and Fitness activiteiten. High Five Health Promotion B.V. (High Five) verzorgt deze dienstverlening.

Artikel 2 Deelnemers

Aan Health and Fitness activiteiten kunnen deelnemen:

-Alleen medewerkers die in vaste dienst van Eigen Haard zijn.

Artikel 3 Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan Health and Fitness activiteiten verloopt digitaal via High Five Connect. Iedere deelnemer ontvangt  een persoonlijke account in High Five Connect. Deelnemers hebben via High Five Connect inzicht in testgegevens, trainingsprogramma’s, reserveringen en het rooster. Inschrijven is mogelijk via https://Eigenhaard@highfive.fit. High Five werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tijdens de inschrijving wordt een nieuwe deelnemer expliciet gevraagd akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Bij aanmelding gaan deelnemers tevens akkoord met de Gezondheidsverklaring en dit reglement.

Artikel 4 Start deelname

Voordat de deelnemer start met het trainingsprogramma wordt er door High Five een intake en fitheidstest afgenomen. Behoudens zwaarwegende fysieke beperkingen, die door de deelnemer met de medewerkers van High Five in overeenstemming met de Gezondheidsverklaring worden gedeeld, kan direct aan Health and Fitness activiteiten worden deelgenomen.

Artikel 5 Melding blessures

Indien een deelnemer zich bewust is van een blessure of ander letsel, dient hij/zij dit voorafgaand aan de training te melden bij de High Five medewerker overeenkomstig de Gezondheidsverklaring.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Deelname aan de activiteiten van High Five geschiedt geheel op eigen risico. Eigen Haard of High Five kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële, persoonlijke of andere aard, voor verlies, vermissing of diefstal, tenzij deze het gevolg zijn van niet juist functionerende apparatuur ten gevolge van onjuist toezicht op het onderhoud van de apparatuur of onjuist toezicht op de veiligheid in de ruimte.

Artikel 7 Melden defecten en storingen

Wanneer een deelnemer merkt dat apparatuur niet correct functioneert, dient hij/zij dit direct te melden bij een High Five medewerker.

Artikel 8 Hygiëne

Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen is verplicht. Iedere deelnemer dient de apparatuur en materialen na gebruik te reinigen en/of op te ruimen. Iedere deelnemer dient schone en nette trainingskleding en indoor schoenen te dragen. We adviseren badslippers te dragen in de natte ruimtes. Met nadruk wordt verzocht om alle ruimtes netjes achter te laten en geen persoonlijke eigendommen achter te laten na de openingstijden. Achtergebleven goederen kunnen door High Five uit de ruimtes en lockers worden verwijderd.

Artikel 9 Eten en drinken

Het is verboden etenswaren te nuttigen in de trainingsruimtes. Trainen met kauwgom is verboden. Drinken in de trainingsruimte is alleen toegestaan uit een zelf meegebrachte bidon.

Artikel 10 Openingstijden

Alle deelnemers mogen, binnen de openingstijden, onbeperkt gebruik maken van de Health and Fitnessfaciliteiten. Actuele openingstijden en de activiteiten staan vermeld op het overzicht reserveerbare lessen op de persoonlijke pagina in High Five Connect. Tijdens vakantieperiodes kan er een alternatief rooster worden gehanteerd. Deelnemers kunnen zich voor deelname aan groepslessen en andere activiteiten via High Five Connect inschrijven. Indien verhinderd, verzoeken we deelnemers uiterlijk een uur voor de les de reservering te annuleren, dit om andere deelnemers in staat te stellen alsnog deel te nemen aan de groepsles of activiteit.

Artikel 11 Roosterwijzigingen

High Five kan in overleg met Eigen Haard roosterwijzigingen doorvoeren.

Artikel 12 Betaling eigen bijdrage

Gratis

Artikel 13 Opzegging

Geen opzegtermijn

Artikel 14 Klachten en /of verbetersuggesties

High Five heeft een klachtenprocedure, indien een deelnemer klachten en / of verbetersuggesties heeft, kunnen deze rechtstreeks gemeld worden bij een High Five medewerker deze zal zorgen dat de klacht wordt behandeld en geregistreerd.  Klachten dienen te worden gemeld bij Eigen Haard via het <facilitair loket>. Klachten en suggesties kunnen ook worden doorgeven via de website: https://www.highfive.fit/suggestie-klacht

Artikel 15 Foto en filmopnamen

Het maken van foto’s en filmopnames is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van de communicatieafdeling van High Five en Eigen Haard.

Artikel 16 Reglement

Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement. Het actuele reglement is op ieder moment via de persoonlijke pagina in te zien https://eigenhaard.virtuagym.com/webshop/terms-and-conditions. High Five en Eigen Haard behouden zich het recht de huisregels aan te passen

Artikel 17 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist High Five in overleg samen met Eigen Haard.